INFORMÁCIA

Vážení zamestnanci,  Odborový výbor na svojom zasadnutí dňa 6.3.2023 ako reakciu na návrh zamestnávateľa: 3% navýšenie základných miezd zamestnancov, zvolal Štrajkový výbor pri ZO ECHOZ v zložení : Predseda: Tibor Kaczor…
Read More
Menu