Úradné hodiny – Kaplocká

Úradné hodiny  

Po dohode

Kontakt:

Ing. Drahoslava KAPLOCKÁ

klapka 6523, #*6523 alebo 0905 234912

(#*6523 je možné volať aj z interných telefónov vo vestibule)

Menu