Predsedovia ROD

Priezvisko Meno ROD
Dodávková Jana – predseda         SLOVNAFT, a.s. 3
Herdová Viera 3
Fatulová Romana 3
Haberlová Iveta 3
Sztruhár František 4
Kaník Oto 4
Franta Viktor 4
Štepánek Dušan- predseda            SLOVNAFT, a.s. 8
Stračiak Viliam -podpredseda 8
Soták Dušan – tajomník 8
Máté Peter 8
Fule Ivan 8
Mináriková Ľubica 8
Kafka Martin – predseda          SLOVNAFT, a.s. 9
Zureková Martina 9
Walentín Karol 9
Gergö Ladislav 9
Látal Maroš 9
Tomášik Róbert 9
Tóth Rudolf – predseda       SLOVNAFT, a.s. 10
Kuba Martin – podpredseda 10
Borík Marián – podpredseda 10
Molnárová Veronika 10
Takács Monika 10
Sebőková Drahomíra 10
Ribovič Vladimír 10
Nagy Imrich 10
Obala Rastislav 10
Nagy Jaroslav 10
Kmec Michal 10
Ševc Jaroslav 10
Michaľanský Marián 10
Matúšková Jana – tajomník 10
Ľuboš Koreň –  išpektor BOZP 10
Szelepcsényi Alexander  SLOVNAFT, a.s. 11
Sármány Robert – podpredseda 11
Škvarka Marián  – išpektor BOZP 11
Konečný   Ján 11
Almási Zoltán-tajomník 11
Baňanková Viera – predseda         SLOVNAFT, a.s. 12
Machovič Jana 12
Kolesár Miroslav 12
Trebichalský Štefan- predseda   SLOVNAFT, a.s. 13
Nagyová Denisa 13
Chmelová Daniela 13
SzÖgyi Pavol 13
Turic Andrej – predseda   SLOVNAFT, a.s. 14
Kubányiová Gabriela- podpredseda 14
Šurányiová Katarína – tajomník 14
Kubaliková Edita – predseda   SLOVNAFT, a.s. 15
Sopira Ľubomír 15
Jurečková Mária 15
Bačík Miroslav 15
Ťažár Ivan – predseda              SLOVNAFT, a.s. 16
Zeumer Zoroslav 16
Šišková Renáta 16
Moravčík Jozef 16
Urcikán Michal 16
Darnadiová Martina – predseda + tajomník SLOVNAFT, a.s. 17
Gregor Martin 17
Thier Ľudovít-podpredseda 17
Guláš Martin 17
Méry Ján 17
Dúbravka Jozef 18
Piešťanský Roman – presdseda SMaO 19
Belovič Mário 19
Čermáková Lucia 19
Chmelár Michal 19
Irányiová Ľubica 19
Hornáček Daniel 19
Ružička Ladislav 19
Púčik Jozef 19
Duša Andrej 19
Šuňal Martin 19
Tuleja Stanislav – zomrel, zatiaľ nie je nový 19
Kováč Renáta – predseda      Waberers 20
Ambrus Zoltán – podpredseda 20
Prúchová Michaela 20
Barčáková Slavomíra – predseda  SLOVNAFT, a.s. 24
Ing. Nemcová Kristína 24
Nitran Pavol – podpredseda 24
Hričo Andrej – predseda Slovpack 25
Masaryk Peter 25
Krajňák Ivan 25
Homola Jaroslav – predseda  SlovnaftTrans a.s. 26
Brázda Marek 26
Bajgard Tomáš 26
Chovanec Marek 26
Beko Jozef 26
Samohýľ Jozef 26
Báčik Miroslav 26
Bodics Ján 26
Kocsis Csilla – predseda  Slovnaft VURUP, a.s. 27
Feketeová Henrieta 27
Rózsová Adriana 27
Boháčková Darina 27
Tóthová Csilla 27
Zuzana Luptáková 27
Linková Ivona 27
Kaplocka Drahoslava – predseda  SLOVNAFT, a.s. 28
Skaličan Vladimír – podpredseda 28
Neuschlová Soňa 28
Kellner Tatiana 28
Seifertová Zdenka 28
Ichmann Rudolf 28
Vanek Dušan – predseda G4S hasiči 29
Škultéty Martin 29
Kulifaj Martin 29
Hudcovič Radoslav 29
Menu