Predsedovia ROD

Priezvisko Meno
ROD
Pôsobnosť
Dodávková Jana - predseda         SLOVNAFT, a.s.
3
Správa a evidencia  majetku
Herdová Viera
3
Nákup SCM
Fatulová Romana
3
Prevádzka objektov
Haberlová Iveta
3
Nákup SCM
Sztruhár František - predseda
4
(59230) Riadenie vonkajších obchodných vzťahov
Kaník Oto
4
Rozvoj energii a údržby
Franta Viktor
4
Údržba
Štepánek Dušan- predseda            SLOVNAFT, a.s.
8
celá ROD 8
Soták Dušan - tajomník
8
EJ 2
Máté Peter
8
LDPE3
Kafka Martin - predseda          SLOVNAFT, a.s.
9
celá ROD 9
Zureková Martina 
9
CHUV
Walentín Karol
9
DEL
Gergö Ladislav
9
MCHBCOV
Látal Maroš
9
COV
Tomášik Róbert
9
UV, TER
Tóth Rudolf - predseda       SLOVNAFT, a.s.
10
celá ROD 10
Kuba Martin - podpredseda
10
Odsírenie a delenie plynov
Borík Marián - podpredseda
10
HRP
Molnárová Veronika
10
AVD6, RHC
Takács Monika
10
FCC, HPP,VGH, KHK
Sebőková Drahomíra
10
Síra, Odsírenie a delenie plynov,HRP, Reforming, Aromáty
Ribovič Vladimír
10
FCC
Nagy Imrich
10
KHK
Obala Rastislav
10
Síra
Nagy Jaroslav
10
Aromáty, Reforming
Kmec Michal
10
RHC
Ševc Jaroslav
10
RHC
Michaľanský Marián
10
VGH
Matúšková Jana - tajomník
10
celá ROD 10
Ľuboš Koreň -  išpektor BOZP
10
celá ROD 10
Szelepcsényi Alexander  SLOVNAFT, a.s.
11
celá ROD 11
Sármány Robert - podpredseda
11
VVO
Škvarka Marián  - išpektor BOZP
11
celá ROD 11
Konečný   Ján
11
VMP
Almási Zoltán-tajomník
11
SKP
Baňanková Viera - predseda         SLOVNAFT, a.s.
12
DS - Predaj;    Customer service
Machovič Jana
12
Štátne zákazky, 
Kolesár Miroslav
12
Riadenie údržby Logistiky
Trebichalský Štefan- predseda   SLOVNAFT, a.s.
13
(57134) Riadenie vlečkovej dopravy
Nagyová Denisa
13
(57132) Expedícia železničnou prepravou
Šarudy Marek
13
(57134) Riadenie vlečkovej dopravy
Chmelová Daniela
13
(57131) Riadenie železničného majetku
SzÖgyi Pavol
13
(57134) Riadenie vlečkovej dopravy
Kubányiová Gabriela - predseda   SLOVNAFT, a.s.
14
(21100) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Ján Ledňa - podpredseda
14
(21100) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Šurányiová Katarína - tajomník
14
SENES

Ivanecká Martina- predseda   SLOVNAFT, a.s.

15

SLOVNAFT, a.s. – prevádzka Kapušany – Prevádzková ekonomika a evidencia zásob

Sopira Ľubomír
15
Prevádzka Kapušany - PHM  TRANS
Ivanecká Martina
15
SLOVNAFT, a.s. - prevádzka Kapušany - Prevádzková ekonomika a evidencia zásob
Bačík Miroslav
15
Prevádzka Kapušany - PHM  TRANS
Ťažár Ivan - predseda              SLOVNAFT, a.s.
16
celá ROD 16
Zeumer Zoroslav
16
(57420) Údržba a technická podpora produktovodu
Šišková Renáta
16
KĽAČ. 206
Moravčík Jozef
16
(57433) PS22 Hr.Beň., PS24 D.Streh., PS25 Stožok
Darnadiová Martina - predseda + tajomník SLOVNAFT, a.s.
17
celá ROD 17, úsek SD a CA, TBA Plnenie autocisterien
Gregor Martin
17
Maloobchod
Thier Ľudovít-podpredseda
17
Logistiky polymérov
Guláš Martin
17
TBA  Plnenie a stáčanie cisterien, plyny
Méry Ján
17
TBA  Plnenie a stáčanie cisterien, kvapaliny
Dúbravka Jozef-predseda
18
(59300) Tepláreň
Piešťanský Roman - presdseda SMaO
19
SMaO
Belovič Mário
19
SMaO
Čermáková Lucia
19
SMaO
Chmelár Michal
19
SMaO
Irányiová Ľubica
19
SMaO
Hornáček Daniel
19
SMaO
Ružička Ladislav
19
SMaO
Púčik Jozef
19
SMaO
Duša Andrej
19
SMaO
Šuňal Martin
19
SMaO
Boráros Gabriel- predseda      Waberers
20
celá ROD 20
Ambrus Zoltán - podpredseda   
20
 Waberers(62130) Nákup SCM
Barčáková Slavomíra - predseda  SLOVNAFT, a.s.
24
Celá ROD 24
Ing. Nemcová Kristína
24
Terminál Kľačany, Prevádzková ekonomika a evidencia zásob TKLA
Nitran Pavol - podpredseda
24
Logistika svetlých produktov
Hričo Andrej - predseda Slovpack
25
Slovpack
Masaryk Peter
25
Slovpack
Krajňák Ivan
25
Slovpack
Bučko Tomáš- predseda  SlovnaftTrans a.s.
26
celá ROD 26
Brázda Marek
26
(21210) Kľačany  TRANS
Bajgard Tomáš
26
(21210) Kľačany  TRANS
Beko Jozef
26
(23000) Plánovanie prepravy  TRANS
Samohýľ Jozef
26
(24000) Back office TRANS
Bačík Miroslav
26
(21310) Prevádzka Kapušany - PHM  TRANS
Bodics Ján
26
(21110) Prevádzka Bratislava - PHM  TRANS
Sopira Ľubomír                                                                            
27
(21310) Prevádzka Kapušany - PHM  TRANS
Kopún  Peter                                                                                   
28
 (21210) Kľačany  TRANS
Kocsis Csilla - predseda  Slovnaft VURUP, a.s.
27
SL-Sekcia III.
Feketeová Henrieta
27
SL-Sekcia I.
Rózsová Adriana
27
SL-Sekcia II.
Boháčková Darina
27
Inšpekcia
Tóthová Csilla
27
SL-Sekcia V.
Zuzana Luptáková
27
SL-Sekcia IV.
Linková Ivona
27
Back office/HOPV
Kaplocka Drahoslava - predseda  SLOVNAFT, a.s.
28
Kontroling Slovnaft+GBS, kredit manažment GBS, administratívne centrum GBS
Bokor Róbert
28
MOL IT&Digital GBS SK sro
Neuschlová Soňa
28
MOL GBS Slovakia, s.r.o.
Kellner Tatiana
28
MOL GBS Slovakia, s.r.o.
Seifertová Zdenka
28
MOL GBS Slovakia, s.r.o.
Ichmann Rudolf
28
MOL IT&Digital GBS SK sro
Vanek Dušan - predseda G4S hasiči
29
G4S
Škultéty Martin
29
G4S
Kulifaj Martin
29
G4S
Hudcovič Radoslav
29
G4S
Menu