Aktuality

‼ Nenávisť už aj voči zamestnancom Slovnaftu, šírená vládnymi predstaviteľmi je pre nás neprijateľná.

Halový turnaj o pohár predsedu odborov

Vyjadrenie odborových zväzov k aktuálnej situácii

Halový turnaj o pohár predsedu odborov

2. kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv spoločností Skupiny SLOVNAFT

Odpoveď zamestnávateľa k úprave základných miezd a príplatkov

🗣 OTVORILI SME PROCES VYJEDNÁVANIA DODATKU KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

Vianočný punč

Pomoc seniorom

Letná guláš párty

Menu