Športová komisia

Komisia sa zameriava na organizačné zabezpečenie a podporu športových akcií organizovaných OV a ECHOZ .

Vypracováva TOZ jednotlivých akcií, ktoré predkladá OV na schválenie.

Zloženie komisie:

Predseda: Rudolf Tóth

Členovia:  Ľuboš Uher

Martina Ozábalová

Menu