Športová komisia

Komisia sa zameriava na organizačné zabezpečenie a podporu športových akcií organizovaných OV a ECHOZ .

Vypracováva TOZ jednotlivých akcií, ktoré predkladá OV na schválenie.

Zloženie komisie:

Predseda:  Rudolf Tóth

Členovia:  Ľubomír Pavlovič

Dušan Štepánek

Martina Darnadiová

Jana Matúšková

Menu