Športová komisia

Komisia sa zameriava na organizačné zabezpečenie a podporu športových akcií organizovaných OV a ECHOZ .

Vypracováva TOZ jednotlivých akcií, ktoré predkladá OV na schválenie.

Zloženie komisie:

Predseda: Rudolf Tóth

Členovia: Ľubomír Pavlovič

Dušan Štepánek

Martina Darnadiová

Jana Matúšková

Martin Pribila

Peter Kolozsváry

Menu