Dôchodok

Dôchodkový vek od roku 2020

Od 1. januára 2020 sa zmenila právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený v prehľadnej tabuľke (je prílohou zákona o sociálnom poistení).

 

 

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek 
mužov žien s počtom vychovaných detí
0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r
1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r
1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r
1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r
1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r
1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r
1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m
1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 6m 61r 9m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 7m 62r 1m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 8m 62r 5m 61r 6m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 10m 62r 9m 61r 10m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 63r 63r 62r 2m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 63r 2m 63r 62r 6m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 4m 63r 62r 6m 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 3m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m

 

Rok
narodenia
poistenca
Dôchodkový vek mužov,
s počtom vychovaných detí
1 2 3 a viac
1958 62r 8m 62r 8m 62r 6m
1959 62r 10m 62r 10m 62r 6m
1960 63r 63r 62r 6m
1961 63r 2m 63r 62r 6m
1962 63r 4m 63r 62r 6m
1963 a viac 63r 6m 63r 62r 6m

 

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.

Predčasný dôchodok :

O predčasný dôchodok môže poistenec požiadať najviac 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku. V prípade predčasného dôchodku sa vypočítaný dôchodok skráti o  0,5 % za každých aj začatých 30 kalendárnych dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku.

Menu