Komisia pre komunikáciu

Plní funkciu redakčnej rady časopisu „Odborár“. Pripravuje koncepciu časopisu, obsah jednotlivých čísiel a posudzuje predložené príspevky. Spravuje a aktualizuje intranetovú stránku ZO ECHOZ.

Zloženie komisie:

Predseda: Jana Matúšková

Členovia: František Sztruhár

Dana Mikulová

Menu