Komisia mladých

Vážení kolegovia, dovoľte, aby sme Vás informovali, že v súlade s rozhodnutím konferencie ZO ECHOZ, bola vytvorená Komisia pre prácu s mladými. Táto komisia sa  venuje práci s mladými, pripravuje akcie pre mladých a napomáha vstupu mladých zamestnancov do odborovej organizácie. Prvé stretnutie komisie sa konalo dňa 29.10.2015 za účasti predsedu OV ZO ECHOZ pri Slovnaft,a.s. RNDr. T. Kaczora a p. R. Tótha.

 

Zloženie komisie:

Predseda: Almási Zoltán 

Podpredseda: Barok Peter 

Tajomník:  Peter Máté 

Členovia: Urbánek Anton 

Ollári Karolina 

Menu