Komisia mladých

Vážení kolegovia, dovoľte, aby sme Vás informovali, že v súlade s rozhodnutím konferencie ZO ECHOZ, bola vytvorená Komisia pre prácu s mladými. Táto komisia sa  venuje práci s mladými, pripravuje akcie pre mladých a napomáha vstupu mladých zamestnancov do odborovej organizácie. Prvé stretnutie komisie sa konalo dňa 29.10.2015 za účasti predsedu OV ZO ECHOZ pri Slovnaft,a.s. RNDr. T. Kaczora a p. R. Tótha.

 

Komisia má 5 členov:

Predseda: Almási Zoltán z prevádzky Sklady kvapalných plynov

Podpredseda: Barok Peter z prevádzky Výroba vykurovacích olejo

Tajomník: Peter Máté – LDPE4

Členovia:

Urbánek Anton zo spoločnosti SMaO

Škvarka Marián z prevádzky Sklady kvapalných plynov

Sklady kvapalných plynov  – Almási, Škvarka

Menu