Stravovacia komisia

Stravovacia komisia sa schádza spravidla raz mesačne pričom rieši podnety stravníkov a vyhodnocuje úroveň poskytovaných služieb v oblasti stravovania zamestnancov. Vaše prípadné podnety môžete adresovať na mailovú adresu: stravovanie@slovnaft.sk

Zloženie komisie:

Hushegyi Alexandra 

Darnadiová Martina

Mikóczyová Viera

Kubányiová Gabriela

Chmelová Daniela

Menu