PRACUJEME PRE ĽUDÍ

Sme základná organizácia Energeticko-Chemického odborového zväzu pri Slovnaft, a.s.

Aktuálne naša organizácia združuje viac ako 1 400 členov z radov zamestnancov Skupiny Slovnaft a zamestnancov spoločností, ktoré v minulosti patrili do Slovnaftu ako napr. SENES, G4S, SLOVPACK alebo Waberer´s. Prostredníctvom Energeticko-Chemického odborového zväzu (ECHOZ) sme zapojení do aktivít Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) a taktiež do sociálneho dialógu so zamestnávateľmi v rezortoch energetiky a chémie SR. V oblasti medzinárodnej spolupráce je ECHOZ členom IndustriAll, európskej centrály združujúcej odborárov z oblasti priemyslu, a máme teda prístup k informáciám o dianí na úrovni EÚ. Na úrovni Skupiny MOL máme svojich zástupcov v Európskej zamestnaneckej rade MOL a udržujeme úzke kontakty s odborovými organizáciami v Maďarsku a Chorvátsku.

Čo ponúkame?

Dar pre jubilantky, jubilantov

Dar do hodnoty 10 € pri príležitosti 50 ročného, 60 ročného životného jubilea, pri odchode do dôchodku, pri uzavretí manželstva a za narodenie dieťaťa.

Príspevok za uzavretie manželstva

Členovi ZO pri uzavretí manželstva prináleží finančný príspevok vo výške 50€ (najneskôr do pol roka po sobáši).

Príspevok za narodenie dieťaťa

Za narodenie a osvojenie si dieťaťa prináleží členovi ZO finančný príspevok vo výške 100€ (do pol roka po narodení / osvojení).

Sociálna výpomoc pri dlhodobej PN

Výška sociálnej výpomoci je 35€ za každých 30 dní nepretržitej práceneschopnosti do 180 dní trvania PN a 67€ za každých 30 dní PN nad 180 dní nepretržite

Staňte sa členom ZO ECHOZ SLOVNAFT!

Galéria

Odborársky ples 2023

Športové hry 2022

Rybárske preteky 2022

Halový turnaj o pohár predsedu odborov

Konferencia ZO ECHOZ 2021

Rybárske preteky 2021

Čo sme už dokázali?

 – 30 rokov ani deň bez kolektívnej zmluvy –

Výhody členstva v ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S.

Staňte sa členom ZO ECHOZ SLOVNAFT!

Menu