PRACUJEME PRE ĽUDÍ

Sme základná organizácia Energeticko-Chemického odborového zväzu pri Slovnaft, a.s.

Aktuálne naša organizácia združuje viac ako 1 400 členov z radov zamestnancov Skupiny Slovnaft a zamestnancov spoločností, ktoré v minulosti patrili do Slovnaftu ako napr. SENES, G4S, SLOVPACK alebo Waberer´s. Prostredníctvom Energeticko-Chemického odborového zväzu (ECHOZ) sme zapojení do aktivít Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) a taktiež do sociálneho dialógu so zamestnávateľmi v rezortoch energetiky a chémie SR. V oblasti medzinárodnej spolupráce je ECHOZ členom IndustriAll, európskej centrály združujúcej odborárov z oblasti priemyslu, a máme teda prístup k informáciám o dianí na úrovni EÚ. Na úrovni Skupiny MOL máme svojich zástupcov v Európskej zamestnaneckej rade MOL a udržujeme úzke kontakty s odborovými organizáciami v Maďarsku a Chorvátsku.

Čo ponúkame?

Dar pre jubilantky, jubilantov

Dar do hodnoty 10 € pri príležitosti 50 ročného, 60 ročného životného jubilea, pri odchode do dôchodku, pri uzavretí manželstva a za narodenie dieťaťa.

Príspevok za uzavretie manželstva

Členovi ZO pri uzavretí manželstva prináleží finančný príspevok vo výške 50€ (najneskôr do pol roka po sobáši).

Príspevok za narodenie dieťaťa

Za narodenie a osvojenie si dieťaťa prináleží členovi ZO finančný príspevok vo výške 100€ (do pol roka po narodení / osvojení).

Sociálna výpomoc pri dlhodobej PN

Výška sociálnej výpomoci je 35€ za každých 30 dní nepretržitej práceneschopnosti do 180 dní trvania PN a 67€ za každých 30 dní PN nad 180 dní nepretržite

Staňte sa členom ZO ECHOZ SLOVNAFT!

Galéria

Odborársky ples 2024

Rybárske preteky 2023

Športové hry 2023

Odborársky ples 2023

Športové hry 2022

Rybárske preteky 2022

Čo sme už dokázali?

 – 30 rokov ani deň bez kolektívnej zmluvy –

Výhody členstva v ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S.

Staňte sa členom ZO ECHOZ SLOVNAFT!

Menu