Stravovacia komisia

Stravovacia komisia sa schádza spravidla raz mesačne pričom rieši podnety stravníkov a vyhodnocuje úroveň poskytovaných služieb v oblasti stravovania zamestnancov. Vaše prípadné podnety môžete adresovať na mailovú adresu: stravovanie@slovnaft.sk

Zloženie stravovacej komisie:

Predseda: Darnadiová Martina

Členovia:

Tomica Roman

Kubányiová Gabriela

 

Menu