Komisia starostlivosti o zamestnancov

Posudzuje žiadosti o sociálne výpomoci, zameriava sa na kontrolu úrovne stravovacích služieb zabezpečovaných zamestnávateľom. Spracováva podnety do KZ v oblasti sociálnej a starostlivosti o zamestnancov a kontroluje ich plnenie. Rokuje s príslušnými odbornými útvarmi zamestnávateľa a spracováva informácie, ktoré dostáva od nominovaných zástupcov OV. Organizuje resp. zabezpečuje akcie pre členov a pre rodinných príslušníkov členov. Vypracováva TOZ jednotlivých akcií, ktoré predkladá OV na schválenie.

Zloženie komisie:

Predseda: Mária Vinczeová

Členovia:  Jana Dodávková

Gabriela Kubányiová

Menu