Predsedovia ROD

Priezvisko Meno

ROD

Pôsobnosť

Dodávková Jana – predseda         SLOVNAFT, a.s.

3

Správa a evidencia  majetku

Herdová Viera

3

Nákup SCM

Fatulová Romana

3

Prevádzka objektov

Haberlová Iveta

3

Nákup SCM

Sztruhár František

4

(59230) Riadenie vonkajších obchodných vzťahov

Kaník Oto

4

Rozvoj energii a údržby

Franta Viktor

4

Údržba

Štepánek Dušan- predseda            SLOVNAFT, a.s.

8

celá ROD 8

Stračiak Viliam -podpredseda

8

PE 3

Soták Dušan – tajomník

8

EJ 2

Máté Peter

8

LDPE3

Fule Ivan

8

PP3

Mináriková Ľubica

8

Úprava PE

Kafka Martin – predseda          SLOVNAFT, a.s.

9

celá ROD 9

Zureková Martina

9

CHUV

Walentín Karol

9

DEL

Gergö Ladislav

9

MCHBCOV

Látal Maroš

9

COV

Tomášik Róbert

9

UV, TER

Tóth Rudolf – predseda       SLOVNAFT, a.s.

10

celá ROD 10

Kuba Martin – podpredseda

10

Odsírenie a delenie plynov

Borík Marián – podpredseda

10

HRP

Molnárová Veronika

10

AVD6, RHC

Takács Monika

10

FCC, HPP,VGH, KHK

Sebőková Drahomíra

10

Síra, Odsírenie a delenie plynov,HRP, Reforming, Aromáty

Ribovič Vladimír

10

FCC

Nagy Imrich

10

KHK

Obala Rastislav

10

Síra

Nagy Jaroslav

10

Aromáty, Reforming

Kmec Michal

10

RHC

Ševc Jaroslav

10

RHC

Michaľanský Marián

10

VGH

Matúšková Jana – tajomník

10

celá ROD 10

Ľuboš Koreň –  išpektor BOZP

10

celá ROD 10

Szelepcsényi Alexander  SLOVNAFT, a.s.

11

celá ROD 11

Sármány Robert – podpredseda

11

VVO

Škvarka Marián  – išpektor BOZP

11

celá ROD 11

Konečný   Ján

11

VMP

Almási Zoltán-tajomník

11

SKP

Baňanková Viera – predseda         SLOVNAFT, a.s.

12

DS – Predaj;    Customer service

Machovič Jana

12

Štátne zákazky,

Kolesár Miroslav

12

Riadenie údržby Logistiky

Trebichalský Štefan- predseda   SLOVNAFT, a.s.

13

(57134) Riadenie vlečkovej dopravy

Nagyová Denisa

13

(57132) Expedícia železničnou prepravou

Šarudy Marek

13

(57134) Riadenie vlečkovej dopravy

Chmelová Daniela

13

(57131) Riadenie železničného majetku

SzÖgyi Pavol

13

(57134) Riadenie vlečkovej dopravy

Kubányiová Gabriela – predseda   SLOVNAFT, a.s.

14

(21100) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

podpredseda

14

Šurányiová Katarína – tajomník

14

SENES

Kubaliková Edita – predseda   SLOVNAFT, a.s.

15

celá ROD 15

Sopira Ľubomír

15

Prevádzka Kapušany – PHM  TRANS

Jurečková Mária

15

Logistika svetlých produktov

Bačík Miroslav

15

Prevádzka Kapušany – PHM  TRANS

Ťažár Ivan – predseda              SLOVNAFT, a.s.

16

celá ROD 16

Zeumer Zoroslav

16

(57420) Údržba a technická podpora produktovodu

Šišková Renáta

16

KĽAČ. 206

Moravčík Jozef

16

(57433) PS22 Hr.Beň., PS24 D.Streh., PS25 Stožok

Urcikán Michal

16

KĽAČ. 206

Darnadiová Martina – predseda + tajomník SLOVNAFT, a.s.

17

celá ROD 17, úsek SD a CA, TBA Plnenie autocisterien

Gregor Martin

17

Maloobchod

Thier Ľudovít-podpredseda

17

Logistiky polymérov

Guláš Martin

17

TBA  Plnenie a stáčanie cisterien, plyny

Méry Ján

17

TBA  Plnenie a stáčanie cisterien, kvapaliny

Dúbravka Jozef-predseda

18

(59300) Tepláreň

Piešťanský Roman – presdseda SMaO

19

SMaO

Belovič Mário

19

SMaO

Čermáková Lucia

19

SMaO

Chmelár Michal

19

SMaO

Irányiová Ľubica

19

SMaO

Hornáček Daniel

19

SMaO

Ružička Ladislav

19

SMaO

Púčik Jozef

19

SMaO

Duša Andrej

19

SMaO

Šuňal Martin

19

SMaO

Tuleja Stanislav – zomrel, zatiaľ nie je nový

19

SMaO

Boráros Gabriel- predseda      Waberers

20

celá ROD 20

Ambrus Zoltán – podpredseda   

20

Waberers(62130) Nákup SCM

Barčáková Slavomíra – predseda  SLOVNAFT, a.s.

24

Celá ROD 24

Ing. Nemcová Kristína

24

Terminál Kľačany, Prevádzková ekonomika a evidencia zásob TKLA

Nitran Pavol – podpredseda

24

Logistika svetlých produktov

Hričo Andrej – predseda Slovpack

25

Slovpack

Masaryk Peter

25

Slovpack

Krajňák Ivan

25

Slovpack

Bučko Tomáš- predseda  SlovnaftTrans a.s.

26

celá ROD 26

Brázda Marek

26

(21210) Kľačany  TRANS

Bajgard Tomáš

26

(21210) Kľačany  TRANS

Beko Jozef

26

(23000) Plánovanie prepravy  TRANS

Samohýľ Jozef

26

(24000) Back office TRANS

Bačík Miroslav

26

(21310) Prevádzka Kapušany – PHM  TRANS

Bodics Ján

26

(21110) Prevádzka Bratislava – PHM  TRANS

Sopira Ľubomír                                                                            

27

(21310) Prevádzka Kapušany – PHM  TRANS

Kopún  Peter                                                                                  

28

(21210) Kľačany  TRANS

Kocsis Csilla – predseda  Slovnaft VURUP, a.s.

27

SL-Sekcia III.

Feketeová Henrieta

27

SL-Sekcia I.

Rózsová Adriana

27

SL-Sekcia II.

Boháčková Darina

27

Inšpekcia

Tóthová Csilla

27

SL-Sekcia V.

Zuzana Luptáková

27

SL-Sekcia IV.

Linková Ivona

27

Back office/HOPV

Kaplocka Drahoslava – predseda  SLOVNAFT, a.s.

28

Kontroling Slovnaft+GBS, kredit manažment GBS, administratívne centrum GBS

Skaličan Vladimír – podpredseda

28

ITD GBS, IT Slovnaft

Neuschlová Soňa

28

GBS transakčné účtovníctvo

Kellner Tatiana

28

GBS transakčné účtovníctvo

Seifertová Zdenka

28

GBS transakčné účtovníctvo

Ichmann Rudolf

28

ITD GBS

Vanek Dušan – predseda G4S hasiči

29

G4S

Škultéty Martin

29

G4S

Kulifaj Martin

29

G4S

Hudcovič Radoslav

29

G4S

Menu