Predsedovia ROD

Priezvisko Meno ROD Pôsobnosť
Fatulová Romana – predseda SLOVNAFT, a.s. 3 Prevádzka objektov
Karliková Katarína 3 Nákupca – referent
Haberlová Iveta 3 Nákup SCM
Sztruhár František – predseda 4 (59230) Riadenie vonkajších obchodných vzťahov
Kaník Oto 4 Rozvoj energii a údržby
Franta Viktor 4 Údržba
Štepánek Dušan- predseda SLOVNAFT, a.s. 8 celá ROD 8
Soták Dušan – tajomník 8 EJ 2
Máté Peter 8 LDPE3
Kafka Martin – predseda SLOVNAFT, a.s. 9 celá ROD 9
Zureková Martina 9 CHUV
Walentín Karol 9 DEL
Gergö Ladislav 9 MCHBCOV
Látal Maroš 9 COV
Tomášik Róbert 9 UV, TER
Tóth Rudolf – predseda SLOVNAFT, a.s. 10 celá ROD 10
Kuba Martin – podpredseda 10 Odsírenie a delenie plynov
Borík Marián – podpredseda 10 HRP
Molnárová Veronika 10 AVD6, RHC
Takács Monika 10 FCC, HPP,VGH, KHK
Sebőková Drahomíra 10 Síra, Odsírenie a delenie plynov,HRP, Reforming, Aromáty
Ribovič Vladimír 10 FCC
Nagy Imrich 10 KHK
Obala Rastislav 10 Síra
Nagy Jaroslav 10 Aromáty, Reforming
Kmec Michal 10 RHC
Ševc Jaroslav 10 RHC
Michaľanský Marián 10 VGH
Matúšková Jana – tajomník 10 celá ROD 10
Ľuboš Koreň – išpektor BOZP 10 celá ROD 10
Szelepcsényi Alexander SLOVNAFT, a.s. 11 celá ROD 11
Sármány Robert – podpredseda 11 VVO
Škvarka Marián – išpektor BOZP 11 celá ROD 11
Konečný Ján 11 VMP
Almási Zoltán-tajomník 11 SKP
Baňanková Viera – predseda SLOVNAFT, a.s. 12 DS – Predaj; Customer service
Machovič Jana 12 Štátne zákazky,
Kolesár Miroslav 12 Riadenie údržby Logistiky
Trebichalský Štefan- predseda SLOVNAFT, a.s. 13 (57134) Riadenie vlečkovej dopravy
Nagyová Denisa 13 (57132) Expedícia železničnou prepravou
Šarudy Marek 13 (57134) Riadenie vlečkovej dopravy
Chmelová Daniela 13 (57131) Riadenie železničného majetku
SzÖgyi Pavol 13 (57134) Riadenie vlečkovej dopravy
Kubányiová Gabriela – predseda SLOVNAFT, a.s. 14 (21100) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Ján Ledňa – podpredseda 14 (21100) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Šurányiová Katarína – tajomník 14 SENES
Ivanecká Martina- predseda SLOVNAFT, a.s. 15
SLOVNAFT, a.s. – prevádzka Kapušany – Prevádzková ekonomika a evidencia zásob
Kubaliková Edita 15 celá ROD 15
Sopira Ľubomír 15 Prevádzka Kapušany – PHM TRANS
Bačík Miroslav 15 Prevádzka Kapušany – PHM TRANS
Ťažár Ivan – predseda SLOVNAFT, a.s. 16 celá ROD 16
Zeumer Zoroslav 16 (57420) Údržba a technická podpora produktovodu
Šišková Renáta 16 KĽAČ. 206
Moravčík Jozef 16 (57433) PS22 Hr.Beň., PS24 D.Streh., PS25 Stožok
Darnadiová Martina – predseda + tajomník SLOVNAFT, a.s. 17 celá ROD 17, úsek SD a CA, TBA Plnenie autocisterien
Gregor Martin 17 Maloobchod
Thier Ľudovít-podpredseda 17 Logistiky polymérov
Guláš Martin 17 TBA Plnenie a stáčanie cisterien, plyny
Méry Ján 17 TBA Plnenie a stáčanie cisterien, kvapaliny
Dúbravka Jozef-predseda 18 (59300) Tepláreň
Piešťanský Roman – presdseda SMaO 19 SMaO
Belovič Mário 19 SMaO
Čermáková Lucia 19 SMaO
Chmelár Michal 19 SMaO
Irányiová Ľubica 19 SMaO
Hornáček Daniel 19 SMaO
Ružička Ladislav 19 SMaO
Púčik Jozef 19 SMaO
Duša Andrej 19 SMaO
Šuňal Martin 19 SMaO
Boráros Gabriel- predseda Waberers 20 celá ROD 20
Ambrus Zoltán – podpredseda 20 Waberers(62130) Nákup SCM
Barčáková Slavomíra – predseda SLOVNAFT, a.s. 24 Celá ROD 24
Ing. Nemcová Kristína 24
Terminál Kľačany, Prevádzková ekonomika a evidencia zásob TKLA
Nitran Pavol – podpredseda 24 Logistika svetlých produktov
Hričo Andrej – predseda Slovpack 25 Slovpack
Masaryk Peter 25 Slovpack
Krajňák Ivan 25 Slovpack
Bučko Tomáš- predseda SlovnaftTrans a.s. 26 celá ROD 26
Brázda Marek 26 (21210) Kľačany TRANS
Bajgard Tomáš 26 (21210) Kľačany TRANS
Beko Jozef 26 (23000) Plánovanie prepravy TRANS
Samohýľ Jozef 26 (24000) Back office TRANS
Bačík Miroslav 26 (21310) Prevádzka Kapušany – PHM TRANS
Bodics Ján 26 (21110) Prevádzka Bratislava – PHM TRANS
Sopira Ľubomír 27 (21310) Prevádzka Kapušany – PHM TRANS
Kopún Peter 28 (21210) Kľačany TRANS
Kocsis Csilla – predseda Slovnaft VURUP, a.s. 27 SL-Sekcia III.
Feketeová Henrieta 27 SL-Sekcia I.
Rózsová Adriana 27 SL-Sekcia II.
Boháčková Darina 27 Inšpekcia
Tóthová Csilla 27 SL-Sekcia V.
Zuzana Luptáková 27 SL-Sekcia IV.
Linková Ivona 27 Back office/HOPV
Kaplocka Drahoslava – predseda SLOVNAFT, a.s. 28
Kontroling Slovnaft+GBS, kredit manažment GBS, administratívne centrum GBS
Bokor Róbert 28 MOL IT&Digital GBS SK sro
Neuschlová Soňa 28 MOL GBS Slovakia, s.r.o.
Kellner Tatiana 28 MOL GBS Slovakia, s.r.o.
Seifertová Zdenka 28 MOL GBS Slovakia, s.r.o.
Ichmann Rudolf 28 MOL IT&Digital GBS SK sro
Vanek Dušan – predseda G4S hasiči 29 G4S
Škultéty Martin 29 G4S
Kulifaj Martin 29 G4S
Hudcovič Radoslav 29 G4S
Menu