Komisia mladých

Vážení kolegovia, dovoľte, aby sme Vás informovali, že v súlade s rozhodnutím konferencie ZO ECHOZ, bola vytvorená Komisia pre prácu s mladými. Táto komisia sa  venuje práci s mladými, pripravuje akcie pre mladých a napomáha vstupu mladých zamestnancov do odborovej organizácie. Prvé stretnutie komisie sa konalo dňa 29.10.2015 za účasti predsedu OV ZO ECHOZ pri Slovnaft,a.s. RNDr. T. Kaczora a p. R. Tótha.

 

Komisia má 5 členov:

Predseda         Almási Zoltán z prevádzky  P2- Sklady,

Podpredseda  Barok Peter z prevádzky P1- Destilácia,

Tajomníčka     Rehová Jana z prevádzky Terminál Kľačany

Členovia         Urbánek Anton zo spoločnosti SMaO

Škvarka Marián z prevádzky P2- Sklady.

 

Nájdete násaj na sociálnej sieti Facebook.

Menu