Európska zamestnanecká rada Skupiny MOL

V dňoch 15. – 16. októbra sa v Slovnafte uskutočnilo zasadnutie Európskej zamestnaneckej rady MOL. Bolo to prvý krát v histórii EZR MOL, kedy členovia EZR rokovali mimo Maďarska.
Pozvanie na rokovanie EZR prijali aj členovia vrcholového vedenia Skupiny MOL : generálny riaditeľ József Molnár, viceprezident pre Downstream Ferenc Horváth, viceprezident pre Upstream Berislav Gašo, riaditeľka HR Zdravka Demeter Bubalo. Za Skupinu Slovnaft účastníkov zasadnutia privítal výkonný generálny riaditeľ Gabriel Szabó a rokovania sa zúčastnila riaditeľka útvaru ĽZ Alžbeta Grácová.
Členovia EZR MOL schválili plán činnosti EZR na nové funkčné obdobie, pravidlá činnosti EZR, vypočuli si informácie o činnosti Skupiny MOL od členov vrcholového vedenia a položili otázky týkajúce sa napr. investičných zámerov Skupiny MOL, budúcnosti spoločnosti INA v Chorvátsku, problémov v spoločnosti IES v Mantove, zámerov vedenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov, riešenia problémov s nedostatkom zamestnancov. V programe zasadnutia bol zaradený aj seminár pre členov EZR zameraný na oblasť komunikácie.
Pre účastníkov zasadnutia bola pripravená aj prehliadka rafinérie Slovnaft.

Deň odborov 2019
Odborársky ples 2020
Menu